Günümüz arz-talep dengesine çok daha hızlı şekilde cevap verebilmek için endüstrileşme büyük öneme sahiptir. Zira ülkelerin gelişip daha modern ve refah yapıya ulaşabilmesi endüstriyel ve sanayi alanlarının gelişmesi ile paraleldir. Bu sebepten dolayı 4.0 sanayileşme devrimi ile beraber ortaya çıkan endüstriyel ürünler ve üretimler konusunda, ticari faaliyetler çok daha önemli noktaya ulaştı.

Endüstri örneklendirmek gerekirse pek çok farklı sektör ortaya çıkabilir.

- Farklı sanayi türleri,
- Gıda sektörü,
- İnşaat,
- Tekstil,
- Hububat,
- Kozmetik,
- Otomotiv,
- VCR,