Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü hemen hemen bütün sanayi dallarına yönelik hammadde ve ara ürün üretiminde bulunması nedeniyle, gerek kimya sanayinin gerekse diğer sanayilerin gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Kimya sektörü ürünlerinin yaklaşık % 30'u nihai tüketiciye yönelik üretilmekte, % 70'i ise tekstil, elektrikli eşya, metal, madeni ürünler, inşaat, otomotiv, kağıt ve hizmet sektörü başta olmak üzere diğer ekonomik sektörlere hammadde ya da ara mal olarak verilmektedir.

SERDE Group olarak, Kimya sektöründe ülkemizin ve dünyanın önde gelen üreticilerinin distribütörü olarak temsil ettiği kurum ve ürünler bazıları şunlardır: