Dünya Ticaret Örgütü tarafından 1995 yılında kabul edilen Tekstil ve Hazırgiyim Anlaşması gereği ticaret kotalarının kaldırılması 2005 yılı başında uygulamaya geçmiştir. Bunun sonucu olarak uluslararası pazarlarda rekabetin arttığı yeni bir dönem başlamıştır.İHRACAT  

Tekstil ve hazır giyim yan malzemelerinin ihracata olan katkısı büyük ölçüde dolaylı olarak gerçekleşmektedir. 2019 yılında 1 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleşen sektör ürünleri ihracatı önemini korumaya devam etmiştir.

 

İTHALAT

Dünyanın sayılı tekstil ve hazır giyim sanayilerinden birine sahip olan Türkiye, yan sanayi girdilerinin önemli bir kısmını ithalat yoluyla temin etmektedir. Yıllar itibariyle değişim gösteren sektör ithalatı 2017 yılında 688 milyon dolarken, 2018 yılında 651 milyon dolara çıkmış ve 2019 yılında ise yaklaşık %0,8 azalışla 646 milyon dolara ulaşmıştır.